Öğrenci İçin Hedeflenen Kazanımlar

 • Konuştuğu zaman kaba sözlerden kaçınır, güzel sözler ile konuşur.

 • İyi ve nazik tavırlıdır, kaba davranışlardan kaçınır.

 • Arkadaşlarının onur ve haklarına saygı duyar.

 • Akran zorbalığı ve şiddet yerine iyi davranmayı tercih eder.

 • Etkili iletişim kurar, sorunlarını problem çözme becerisi ile çözer.

 • Temizdir, temizliğe dikkat eder.

 • Boş ve Yararsız Şeylerden yüz çevirip, faydalı işler ile meşgul olur.

 • Arkadaşlarına ve çevresine iyi davranmayı tavsiye eder.

 • Uygun olan yer ve zamanda konuşur.

 • Diğergamdır; başkalarını da kendisi kadar düşünür, arkadaşlarına karşı özverili davranır. 

 • Paylaşımcıdır, sahip olduklarını menfaatsiz bölüşür.

 • Kantin sırasında sabırlı olmayı haksızlık yapmaya tercih eder.

 • Arkadaşına ismi ile hitap edip ona değer verir.

 • Doğru sözlü ve dürüsttür. Bir olay anlattığında dosdoğru konuşur.

 • Uyarılara zamanında olumlu tepki verir

 • Yemeği uygun yerde adabına göre yer.

 • Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere uygun üslup ile konuşur, seviyeyi korur.

 • Ders çıkışına gösterdiği hassasiyeti ders girişine de gösterir.

 • Okula ve derslere düzenli devam eder.

 • Tuvalet vb. kişisel ihtiyaçlarını teneffüste giderir.

 • Koridorlarda yürür, normal ses tonuyla konuşur.

 • Arkadaşının hatasını affedicidir, hoşgörülüdür, ayıbını örter.

 • Ders araç gereçlerini zamanında temin eder, derse araç gereciyle hazırlıklı olarak gelir.

 • Düzenli ders çalışır, konu tekrarı yapar.

 • Derste sakız çiğneme, çerez, cips vb. Yemekten uzak durur.

 • Adil davranır, doğru tanıklık eder.

 • Sorumluluklarını bilir, verilen görev ve ödevlerini zamanında ve doğru bir biçimde yapar

 • Millet malını, okulunu, sınıf ve sırasını kendi öz malı gibi korur.

 • Millî, manevî ve kültürel değerlere bağlılıkla uyar.