Yasal Dayanaklar

PROJENİN YASAL DAYANAKLARI:

  • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
  • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
  • MEB Okulöncesi ve İlköğretim  Kurumları Yönetmeliği
  •  Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği