Neden e-Edep?

Okulumuzda farklı zamanlarda yapılan toplantılarda öğretmenlerimizin gözlemlerine, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun gündemindeki örnek olaylara, Rehberlik servisi tarafından yapılan anket ve görüşmelere bakıldığında hızlı sosyal dönüşümlerin, okulumuzda olumsuz davranışlar ile disiplin olaylarının artmakta olduğu tespit edilmiştir. Son olarak bu durum 13/12/2016 tarihli Öğretmenler Kurulunda “Öğrencilerin genel davranış problemleri ve öğretmen tutumları, önleyici rehberlik hizmetleri” gündem maddesiyle görüşülmüştür. Öğretmenler Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda özel bir çalışma yapmak üzere gönüllü öğretmemelerden oluşan bir kurul oluşturulmuştur.

İlgili kurulumuz tarafından;19/12/2016 tarihlerinden itibaren her hafta düzenli olarak yapılan toplantılarda aşağıdaki hususlar tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır.

 • Kişisel ve toplumsal yaşamın omurgasını değerler/erdemli davranışlar oluşturur. 
 • Ahlaki değerler, eğitimle ilişkisi bakımından ele alındığında, insanın insanca yaşamasına yardımcı olması ve sosyal yaşamı düzenlemesi sebebiyle her çağda eğitimin hem amacı hem de konusu olmuştur. Eğitim, bireyi ister toplumun etkin bir üyesi yapma süreci ister sorumlu bir yetişkin olarak hayata kazandırma ya da bir mesleğe hazırlama çabası olarak düşünülsün, ahlaki değerlerin bu süreç içinde herhangi bir şekilde yer aldığı ve alacağı bir gerçektir. Çünkü ahlaki değerleri benimsememiş bir öğrencinin akademik olarak ne kadar başarılı olursa olsun vatanına ve milletine faydalı bir birey olarak yetişmesi mümkün değildir.
 • Bilgi-ahlak dengesinin ahlakın (olumlu davranışlar) aleyhinde zayıflaması erdemli davranış eğitimini gerekli kılmaktadır.
 • Ahlaki ve toplumsal değerler doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim sonucunda yaşanılarak öğrenilirler. Bu tespit okulun olumlu davranış eğitimi konusundaki can alıcı sorumluluğunu öne çıkarmaktadır. Bu sebeple okulumuz; sosyal ve duygusal gelişime, etik-evrensel ve temel insani değerleri kazandırmaya önem vermelidir.
 • Öğrenci, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerlerin önemli bir bölümünü okul yaşantısında kazanmaktadır.
 • Öğrencinin belirli erdemli davranışların farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mal ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur.
 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 28-29 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Değerler Eğitimi Konferansı”nda ortaya çıkan genel kanaatin de gösterdiği üzere değerler eğitimi alanı belli bir felsefi gözle ve disiplinle yeterince tüketilerek henüz ele alın(a)mamıştır. E-Edep Projesi, bunların sonucu olarak okulumuzda bu alandaki boşluğu doldurmaya yönelik mütevazı bir girişimdir.
 • Öğrencilerde görülen davranış bozuklukları çok yönlü çalışmalar ile azaltılabilir, bu nedenle 4 temel alanda çalışma yapılması gerekmektedir. Bunlar;
 1. Fiziki mekânların iyileştirilmesi
 2. Yönetici ve öğretmen ve diğer personele yönelik çalışma yapılması
 3. Velilere yönelik çalışma yapılması
 4. Öğrencilere yönelik çalışma yapılması