Proje Kurulu Toplantılarımız

Okulumuzda farklı zamanlarda yapılan toplantılarda öğretmenlerimizin gözlemlerine, Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun gündemindeki örnek olaylara, Rehberlik servisi tarafından yapılan anket ve görüşmelere bakıldığında hızlı sosyal dönüşümlerin, okulumuzda olumsuz davranışlar ile disiplin olaylarının artmakta olduğu tespit edilmiştir. Son olarak bu durum 13/12/2016 tarihli Öğretmenler Kurulunda “Öğrencilerin genel davranış problemleri ve öğretmen tutumları, önleyici rehberlik hizmetleri” gündem maddesiyle görüşülmüştür. Öğretmenler Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda özel bir çalışma yapmak üzere gönüllü öğretmemelerden oluşan bir kurul oluşturulmuştur.

İlgili kurulumuz tarafından;19/12/2016 tarihlerinden itibaren her hafta düzenli olarak yapılan toplantılar ile e-Edep projesi kararlaştırılıp uygulanmak üzere yazma ve onay süreci başlatıldı.