İmam Hatipli bir öğrenci için altın kurallar

İmam Hatipli bir öğrenci;

* Konuştuğu zaman kaba sözlerden kaçınır, güzel sözler ile konuşur.

* İyi ve nazik tavırlıdır, kaba söz ve davranışlardan kaçınır.

* Arkadaşlarının onur ve haklarına saygı duyar.

* Akran zorbalığı ve şiddet yerine iyi davranmayı tercih eder.

* Etkili iletişim kurar, sorunlarını problem çözme becerisi ile çözer.

* Temizdir, temizliğe dikkat eder.

* Boş ve Yararsız Şeylerden yüz çevirip, faydalı işler ile meşgul olur.

* Arkadaşlarına ve çevresine iyi davranmayı tavsiye eder.

* Uygun olan yer ve zamanda konuşur.

* Diğergamdır; başkalarını da kendisi kadar düşünür, arkadaşlarına karşı özverili davranır.

* Paylaşımcıdır, sahip olduklarını menfaatsiz bölüşür.

* Kantin sırasında sabırlı olmayı haksızlık yapmaya tercih eder.

* Arkadaşına ismi ile hitap edip ona değer verir.

* Doğru sözlü ve dürüsttür. Bir olay anlattığında dosdoğru konuşur.

* Uyarılara zamanında olumlu tepki verir

* Yemeği uygun yerde adabına göre yer.

* Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere uygun üslup ile konuşur, seviyeyi korur.

* Ders çıkışına gösterdiği hassasiyeti ders girişine de gösterir.

* Okula ve derslere düzenli devam eder.

* Tuvalet vb. kişisel ihtiyaçlarını teneffüste giderir.

* Koridorlarda yürür, normal ses tonuyla konuşur.

* Arkadaşının hatasını affedicidir, hoşgörülüdür, ayıbını örter.

* Ders araç gereçlerini zamanında temin eder, derse araç gereciyle hazırlıklı olarak gelir.

* Düzenli ders çalışır, konu tekrarı yapar.

* Derste sakız çiğneme, çerez, cips vb. yemekten uzak durur.

* Adil davranır, doğru tanıklık eder.

* Sorumluluklarını bilir, verilen görev ve ödevlerini zamanında ve doğru bir biçimde yapar

* Millet malını, okulunu, sınıf ve sırasını kendi öz malı gibi korur.

* Millî, manevî ve kültürel değerlere bağlılıkla uyar.